Gün: 26 Şubat 2021

26 Şubat 2021
Kodlama ile Elde Edilen Beceriler

Tüm dünyada, özellikle de gelişmiş ülkelerde kodlama öğrenme, eğitim açısından çokkonuşulan konular içinde yer almaktadır. Kodlamanın ne olduğu, eğitimde yararlarının nelerolduğu, kodlama eğitiminin çocuklara ve yetişkinlere ne gibi avantajlar sağladığı, buöğrenimin hangi seviyede başlaması gerektiği gibi birçok soru kodlama konusundacevaplanması