Astronomi Atölyesi

  1. Astronominin temel konusunu tanır.
  2. İnsan olarak, doğayı, doğal olayları ve bir bütün olarak evreni anlamamızda astronomi biliminin önemini açıklar.
  3. Astronominin insanların gereksinimleri sonucunda ortaya çıkan en eski bilim dalı olduğunu fark eder
  4. Astronomi ile diğer bilim dalları arasında ilişki kurar.
  5. Temel bilimlerden biri olan astronominin alt dallarını sıralar.
  6. Gözlem ve kuramın astronomideki önemini fark ederAstronominin, genel olarak gök cisimlerinin uzaktan gözlemlenmesine ve kuramsal çalışmalara dayanan bir bilim olduğunu algılar.