Drama ve Eleştirel Düşünce Atölyesi

Drama; Heatcote ve Herbert’e göre tiyatroda sahneye çıkmadan önce yaşam deneyimini genişletme deneyimi ve McCaslin’e göre her insan için gerekli bir sanattır.

Aslına bakarsanız deneyim odaklı bir eylem olduğunu söylersek yanılmayız . Çünkü drama ve eleştirel düşünce atölyesinde öğrenciler bir grup ortamında dinleyici durumundan kurtulup bedenleri ve duygularıyla harekete geçer hale geliyorlar.  Bu şekilde ileride karşılaşabilecekleri zorlukları daha yaşanmadan evvel deneyimleme imkanına kavuşuyorlar.

 Hayatın sınıfta öğretilenler ile kalmadığı sınıf dışında da çeşitli deneyimlerin yaşandığını gözardı etmezsek drama ve eleştirel düşünce atölyesinde genel amaçlar şöyle sıralanabilir;

·         Eleştirel düşünme yeteneği kazanma

·         Kendine güven duyma ve karar verme becerileri kazanma

·         Sözcük dağarcığı geliştirme yoluyla dil ve iletişim becerileri kazanma

·         Birçok olayı deneyimleme imkanı kazanma

 

·         Farklılıklara karşı hoşgörülü olma