Tarım ve Teknoloji Atölyesi

Öğrencilere tarımda iş gücünü azaltmayı, verimi arttırmayı ve bunları teknolojiden faydalanarak otomasyon sistemleri ile gerçekleştirilen; dikey tarım, seracılık, topraksız tarım vb. gibi tarım çeşitlerinin uygulanmasına imkân veren atölyelerdir.