Kodlama ile Elde Edilen Beceriler

Tüm dünyada, özellikle de gelişmiş ülkelerde kodlama öğrenme, eğitim açısından çok
konuşulan konular içinde yer almaktadır. Kodlamanın ne olduğu, eğitimde yararlarının neler
olduğu, kodlama eğitiminin çocuklara ve yetişkinlere ne gibi avantajlar sağladığı, bu
öğrenimin hangi seviyede başlaması gerektiği gibi birçok soru kodlama konusunda
cevaplanması gereken sorulardır.(1)

Kodlama yapan birçok kişi yapmış olduğu ilk kodlama uygulamasının istediği şekilde çalışması
durumunda bir mutluluk yaşamaktadır. Çünkü kendinden bir şeyler katarak uygulamayı başarı
ile sonuçlandırmıştır. Bireyler başarılı oldukça kendilerini yeni çözümler üretmeye, sonuçları
görerek daha iyisini yapmayı hedeflemeye ve daha da iyilerini yapmaya isteklendirirler. Son
zamanlarda yapılmış olan çalışmalar ile kodlama becerisine sahip olmanın, karşılaşılan
problemlere çözüm üretme becerisini artırdığı ve yapılan hataların rahatlıkla farkına varılarak
çözüme ulaştırıldığına değinilmektedir. Dahası özel bir ilgi veya yeteneği olan kişilerin
kendilerini geliştirme açısında da kodlama yapmaya erken yaşlarda başlaması önem arz
etmektedir.(10)

Ayrıca çocukları hedef alan tüketim kültürü onları düşünmekten ve kendilerini geliştirmekten
alıkoymaktadır. Böyle bir durumda ebeveynlere düşen görevler, çocuklarının teknolojiyi
izlemeleri yerine onlara işin arka planını göstererek kodlama dünyasına adım atmaları için
teşvik etmek olacaktır. Çocukların zamanlarını tüketen değil üreten olarak geçirmeleri için
onları bilgisayar bilimlerine yönlendirmek gerekmektedir. Tüm bu yönlendirmelerin
çocukların seviyelerine göre öğrenebileceği kodlama eğitiminden geçtiği savunulmaktadır.
Eğitimcilerin veya ebeveynlerin anlayışı ve kodlama öğrenme farkındalığı, çocukların
kodlamayı öğrenmesi açısından oldukça önemlidir. Çocukların yapmış oldukları kodlama ile
eğlenmesi, kodlama öğrenmeyi ve kodlamayı ilgi çekici bulması ders dışında yapmış
oldukları etkinlikler ile beceri ve kazanımlar elde etmesini sağlayacaktır. Bu bakımdan
çocukların eğlenerek kodlama öğrenebileceği ve eğlenceli etkinlikler yapabileceği birçok açık
kaynaklı platform bulunmaktadır.(1)

Bu açık kaynaklı platformlara bir sonraki yazımızda yer vereceğiz.(3)

Herkes kodlama bilmeyecek belki ama herkes kodlama içeren cihazlar kullanacak bu günümüzün gerçeği. Bunu göz ardı etmeden bu alanlarda eğitim alarak kendimizi ve öğrencilerimizi yetiştirebiliriz.(3)

Kaynaklar

(10) YECAN, Esra. ÖZÇINAR, Hüseyin. TANYERİ, Tayfun. “Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Görsel
Programlama Öğretimi Deneyimleri”, Elementary Education Online, Cilt:16, Sayı:1, Sayfa:377-393.

(1) GELECEĞE YÖN VEREN KODLAMA BİLİMİ VE KODLAMA ÖĞRENMEDE
KULLANILABİLECEK BAZI YÖNTEMLER

(3) Teknomaker

Leave a Comment