Gün: 25 Şubat 2021

25 Şubat 2021
Yaratıcı Drama Çocuğunuza Ne Katar ?

Yaratıcı Drama , günümüz eğitim sistemi içinde bireyin öğrendiklerinin çoğunluğu; düşünsel dünyası ya da bilişsel alanı ile duyguları, tutumları , ilgileri ya da duyuşsal dünyası birbirinden ayrıdır. Böylelikle bireyin öğrenmeleri bilişsel yoldan gerçekleşmekte, öğrenme yaşantısal olmaktan çıkmakta, öğrenilenlerin öznelleşmesi, yararlı